• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • ქართული
Інформація про реалізацію в Україні Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд" (квітень 2012 - квітень 2013 р.)
Опубліковано 12 травня 2013 року о 17:15

У вересні 2011 року Україна приєдналася до міжнародної Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд", підтвердивши, що поділяє основні його принципи: забезпечення прозорості державного управління, залучення громадськості до формування та реалізації державної політики, протидії корупції та впровадження нових інформаційних технологій.

На початку 2012 року у співпраці з громадськістю Кабінет Міністрів України розробив національний план дій з впровадження Ініціативи, який було представлено учасникам конференції Партнерства у м.Бразиліа (Бразилія). У липні 2012 року Урядом схвалено деталізований план заходів з впровадження Ініціативи. Крім того, було створено Координаційну раду з реалізації Ініціативи, до складу якої увійшли представники органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства.

Перший рік впровадження Ініціативи дозволив реалізувати заходи, важливі для підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності Уряду. Водночас було виявлено проблемні питання, які вплинули на результативність виконання запланованих заходів за п’ятьма основними напрямами.

1)      Залучення громадськості до формування та реалізації державної політики

Протягом 2012 року в Україні суттєво оновилась законодавча база з питань діяльності інститутів громадянського суспільства: прийнято закони України „Про громадські об'єднання" та „Про благодійництво та благодійні організації". Кабінетом Міністрів України та Міністерством юстиції забезпечено вчасне прийняття підзаконних актів, необхідних для належної реалізації Закону України „Про громадські об'єднання".

З метою створення належних умов для залучення громадян до вирішення питань місцевого значення робочою групою, утвореною Урядом, розробляється проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про органи самоорганізації населення".

У співпраці органів виконавчої влади, представників громадських об'єднань та профільного комітету Верховної Ради України здійснювалось доопрацювання та підготовка до другого читання проекту Закону України „Про порядок організації і проведення мирних заходів", який враховує спільний висновок Венеціанської комісії та Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Разом з цим ряд громадських об'єднань планує звернутися до народних депутатів з пропозицією внести на розгляд Верховної Ради України новий проект Закону України „Про свободу мирних зібрань".

Президентом України у 2012 році було утворено Координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства, а також затверджено Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Місцевими органами виконавчої влади активно розробляються регіональні програми сприяння розвитку громадянського суспільства.

З метою посилення взаємодії з представниками інститутів громадянського суспільства Кабінет Міністрів України у 2012 році утворив новий консультативно-дорадчий орган - Раду голів громадських рад при органах виконавчої влади.

У 2012 році модернізовано урядовий веб-сайт „Громадянське суспільство і влада", нова версія якого спрощує доступ громадян до обговорення проектів суспільно важливих державних рішень та інформації про заходи, що здійснюються Урядом і органами виконавчої влади у напрямку налагодження взаємодії з громадськістю.

2)      Забезпечення доступу до публічної інформації

Практика реалізації Закону України „Про доступ до публічної інформації" засвідчила спроможність органів влади надавати відповіді на запити громадян та засобів масової інформації у стислі строки. За цей час центральні та місцеві органи виконавчої влади надали понад 60 тисяч відповідей на інформаційні запити та відкрили 230 тис. документів. Закон не лише спростив доступ громадян до інформації, розпорядником якої є державні органи, а й змусив органи державної влади працювати більш відкрито та прозоро, запровадив новації, які можуть стати орієнтиром для інших сфер взаємодії між державою та громадянином.

На Урядовому порталі створено рубрику "Доступ до публічної інформації", яка наповнюється актуальною інформацією. З представниками громадськості та органів державної влади проведено близько 25 круглих столів, робочих зустрічей, виїзних семінарів до м. Одеси, Львова, Харкова, Дніпропетровська.

У 2012 році здійснювалися заходи щодо створення системи обліку публічної інформації в органах виконавчої влади. Така система створена та оприлюднена на веб-сайтах 30 центральних органів виконавчої влади та 21 місцевого органу виконавчої влади.

Кабінетом Міністрів розроблено і подано на розгляд Верховної Ради України проект Закону України „Про Суспільне телебачення і радіомовлення України". Протягом 2012 року Держкомтелерадіо здійснювало супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України „Про інформацію" (у новій редакції) та Закону України „Про доступ до публічної інформації", який прийнято Верховною Радою України у першому читанні.

Для забезпечення вільного та безперешкодного доступу громадськості до інформації про земельні ресурси протягом 2012 року Держземагентством здійснювалася робота із створення Національної кадастрової системи, яка забезпечує відображення в електронному вигляді меж земельних ділянок на публічній кадастровій карті. З січня 2013 року зазначена система розпочала роботу у вільному доступі.

3)      Запобігання і протидія корупції

З 1 лютого 2012 року розпочав функціонування Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення. За допомогою Реєстру забезпечується проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

У листопаді 2012 року запроваджено механізм звірки переліку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

У 2012 році Україна розпочала рух у напрямку впровадження стандартів Ініціативи забезпечення прозорості видобувних галузей (БІТІ), що має покращити інвестиційний клімат і посилити рівень енергетичної безпеки за рахунок створення більш прозорого та якісного конкурентного середовища.

У 2012 році Мін'юстом розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення здійснення фінансового контролю та урегулювання конфлікту інтересів", який за результатами експертизи Ради Європи отримав позитивні висновки та внесений Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України. Крім того, розроблено проекти Законів України „Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедури здійснення конфіскації", „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб" та „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції", які знаходяться на розгляді Верховної Ради України.

Мін'юстом оприлюднено черговий щорічний антикорупційний звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2012 році. У звіті відображені відомості та статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. Також у звіті узагальнені результати антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подано інформацію про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва, оприлюднено результати соціологічних досліджень, що проводилися науково-дослідними установами, з питань корупції, подано інформацію про стан реалізації антикорупційної стратегії.

У 2012 році Мін'юстом було організовано широке громадське обговорення стану реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 -2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240 на виконання Національної антикорупційної стратегії.

Регіональні програми запобігання і протидії корупції розробили 20 облдержадміністрацій. У Автономній Республіці Крим діє Програма забезпечення громадської безпеки на 2011 - 2013 роки, важливим завданням якої є вдосконалення форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії організованій злочинності і корупції, усунення причин, які сприяють здійсненню корупційних діянь.

Разом з цим важливим питанням у напрямі реалізації Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд" щодо запобігання і протидії корупції залишається посилення роботи органів виконавчої влади щодо інформаційного супроводження антикорупційної політики, залучення громадськості до розроблення, реалізації та моніторингу ефективності заходів із запобігання корупції.

4)      Підвищення якості надання адміністративних послуг

У цьому напрямі Урядом було заплановано здійснити ряд заходів з метою законодавчого врегулювання питань щодо надання адміністративних послуг та спрощення доступу громадськості до отримання таких послуг.

Важливим досягненням стало прийняття у вересні 2012 року Закону України „Про адміністративні послуги". Законом унормовано процедуру надання органами виконавчої влади адміністративних послуг населенню та бізнесу, створено правове підґрунтя для утворення центрів надання адміністративних послуг.

З метою реалізації положень Закону України „Про адміністративні послуги" Мінекономрозвитку розробляється проект Закону України „Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання" та проект нормативно-правового акта для створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року.

Кабінетом Міністрів України у 2012 - 2013 роках прийнято ряд підзаконних актів, зокрема про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг, Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг, вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги.

Для спрощення доступу громадськості до інформації про адміністративні послуги Мінекономрозвитку створило пілотну версію Єдиного державного порталу адміністративних послуг та продовжує роботу з удосконалення програмного забезпечення порталу та його інформаційного наповнення. Крім того, проводилась робота із створення цілодобової Урядової телефонної довідки для забезпечення інформування громадян з питань надання адміністративних послуг.

На початок 2013 року в Україні діяли 110 центрів надання адміністративних послуг, з яких: 1 республіканський, 47 міських, 44 районних, 10 районні у м. Києві, 2 обласні центри, 6 центрів, які одночасно є регіональними та міськими. Здійснюється робота зі створення центрів у Вінницькій, Київській, Львівській, Полтавській та Тернопільській областях, м. Севастополі.

У 2013 році Урядом передбачено державну підтримку регіонам у розмірі 50 млн. грн. на створення центрів надання адміністративних послуг та їх належне облаштування.

5)      Впровадження технологій електронного урядування та розвиток електронної демократії

У цьому напрямі Уряд визначив пріоритетними завдання щодо розбудови дієвої інфраструктури електронного урядування та поліпшення за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій взаємодії органів виконавчої влади з громадянами.

Важливим досягненням стало затвердження Урядом Концепції реформування законодавства у сфері використання інфраструктури відкритих цифрових ключів та надання електронних довірчих послуг. Планується створити умови для визнання юридичного статусу електронних документів, завірених електронним цифровим підписом та удосконалення відповідної юридичної термінології.

У 2012 році розпочалась дослідна експлуатація системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів. Після успішної тестової експлуатації системи здійснюються заходи з удосконалення нормативного забезпечення цього процесу. Розробляється Порядок роботи з електронними документами через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади з використанням електронного цифрового підпису.

Триває робота зі створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади, яка об'єднає регіональні контактні центри з метою забезпечення за допомогою засобів телекомунікації (телефонного зв'язку, Інтернет) оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців, органів місцевого самоврядування. У 2012 р. розпочав роботу сайт державної установи „Урядовий контактний центр", за допомогою якого можна надіслати звернення на урядову телефонну „гарячу лінію".

У 2012 році створено дослідний зразок єдиного інформаційного веб-ресурсу звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Здійснюються заходи для забезпечення введення веб-ресурсу в промислову експлуатацію.

Завершується створення на базі Національного центру підтримки електронного урядування порталу управління знаннями „Ми розвиваємо електронне урядування" із системою інтерактивної взаємодії з громадянами.

У листопаді 2012 року Держінформнауки розпочато наукове дослідження за темою створення автоматизованої системи „Єдине вікно подання електронної звітності".

Пріоритетним завданням Уряду у напрямі реалізації Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд" щодо впровадження технологій електронного урядування та розвитку електронної демократії залишається впровадження кращої практики електронного урядування у роботу всіх центральних і місцевих органів виконавчої влади, подальший розвиток автоматизованих систем, покликаних спростити взаємодію громадян з органами влади та державними установами.

{video}http://www.youtube.com/watch?v=-jY1cEKHG2E&feature=youtu.be{/video}

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux