Портал в режимі тестування та наповнення
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • ქართული
Тарифи консульського збору
Опубліковано 16 жовтня 2012 року о 00:00

Тарифи консульського збору, які справляються за вчинення консульських дій в Посольстві України в Грузії


ТАРИФИ


консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій


Посольство України в Грузії 

№ з/п

Назва консульських дій

Тарифні ставки

у доларах США

у грузинських ларі

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

252

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

112

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

84

4

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

84

5

Прийняття на консульський облік

20

56

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

224

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

421

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

84

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

84

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

84

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

84

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

84

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

224

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

841

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

84

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

56

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

56

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

561

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

1122

IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

56

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

140

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

84

ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

140

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

280

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

280

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:


 

2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

421

2.2

на підставі рішення суду

160

449

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

84

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

280

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

561

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

84

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

140

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

50

140

 

 

 

 

 

VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: 
дітям, другому з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 140  грузинських ларі


іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше  1122  грузинських ларі

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

1 відсоток суми договору, але не менше  56  грузинських ларі

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

140

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:


 

дітям, другому з подружжя, батькам

30

84

іншим особам

60

168

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:


 

дітям, другому з подружжя, батькам

30

84

іншим особам

60

168

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

84

1.8

посвідчення заповітів

30

84

2

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

100

280

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 280  грузинських ларі

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя

30

84

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

28

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

56

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

112

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

40

112

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

10

28

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

56

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

56

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

20

56

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

56

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 70  грузинських ларі і не більше 561 грузинських ларі

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

42 грузинських ларі за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше  42  грузинських ларі і не більше 561 грузинських ларі

16

Вчинення морських протестів

150

421

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

56

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

84

VII. ІНШІ ДІЇ

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

421

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

140

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

84

ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (B)*:
разової

65

182


дворазової

65

182


багаторазової

65

182

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:
разової

65

182


дворазової

65

182


багаторазової

65

182

3

Оформлення довгострокової візи (D)*:
багаторазової

65

182

* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського зборуПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ГРУЗІЇ

Н А К А З

28 лютого 2020 р.                         м. Тбілісі                                                №20


Про введення в дію Тарифів консульського 

збору та строків вчинення консульських дій   

 

Відповідно до п. 7 Положення про консульський збір України, затвердженого наказом МЗС України № 182 від 23.04.2018 р., та інших нормативно-правових актів України, що регулюють порядок вчинення консульських дій,

НАКАЗУЮ:

І. Ввести в дію з 01 березня 2020 р. Тарифи консульського збору, які справляються за вчинення консульських дій в Посольстві України в Грузії  (додаються).


ІІ. Затвердити такі терміни вчинення консульських дій:

 • 1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію:

у терміновому порядку - до 5 робочих днів з дня отримання необхідних документів. Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця або особи без громадянства та у строки, що визначаються Посольством України в Грузії;

у звичайному порядку - до 10 робочих днів з дня отримання необхідних документів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Зазначений строк може бути продовжено до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок.

 • 2. Оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон – у строк до 3 місяців, без урахування строків доставки, з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору.
 • 3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну – вчиняється в день подання необхідних документів та сплати консульського збору. У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів України, зазначений строк продовжується на необхідний для отримання відповіді строк.
 • 4. Нотаріальні дії – вчиняються в день подання необхідних документів та сплати консульського збору.

5. Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

6. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд  заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

З питань розгляду заяв та реєстрації актів цивільного стану керуватися Інструкцією про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженою наказом Міністерства юстиції України та МЗС України 23.05.2001 р. № 32/5/101 (зі змінами), та Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 р. № 96/5.

7. Прийняття на консульський облік: 

у звичайному порядку – протягом 3 робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору;

у терміновому порядку – у день подання необхідних документів та сплати консульського збору.

8. Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені Порядком провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, затвердженого наказом МЗС від 22.12.2017 р. № 573, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р. № 2491-III, Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.

 
ІІІ. Усі консульські дії вчиняти після надання повного комплекту документів, визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявника відповідного консульського збору. 
 
ІV. При вчиненні консульської дії в терміновому порядку або в позаробочий  час  консульський  збір справляти у подвійному розмірі.
 

V. Ознайомити з цим наказом консульських працівників та спеціаліста з фінансових питань Посольства під розпис.
Посол                                                                                                            І.Долгов

 
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux