უკრაინი საელჩოს საქართველოში

Kyiv 20:37

«უკრაინული დღე» ბავშვთა ბანაკში «ტოლერანტობის წყაროები – კავკასია – 2017»

05 აგვისტო 2017, 17:57

მ.წ. 5 აგვისტოს უკრაინის ელჩმა ი.დოლგოვმა მიიღო მონაწილეობა «უკრაინულ დღეში» ბავშვთა ბანაკში «ტოლერანტობის წყაროები – კავკასია – 2017» აწყურის  ბანაკის ბაზაზე ბორჯომის ნაკრძალის ზონაში, სადაც  ხდება ათი უკრაინელი მოზარდის გაჯანსაღება და დასვენება.

«უკრაინული დღის» განმავლობაში მონაწილეებმა მოახდინეს უკრაინული ხალხის კულტურის, ისტორიის და ყოველდრიური ცხოვრების ასპექტების აღწარმოება.  

ბანაკი «ტოლერანტობის წყაროები»–ეს არის საერთაშორისო ჰუმანიტარული პროექტი, რომელიც მიმართულია  მომავალი თაობის თვითშეცნების და გარე მულტიკულტურიზმის შეცნობის ხელშეწყობისკენ. ხუთი წლის განმავლობაში პროექტში მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა ეროვნების, კონფესიების 400–ზე მეტმა მოზარდმა სხვადასხვა ქვეყნებიდან. 

უახლესი ამბების