უკრაინი საელჩოს საქართველოში

Kyiv 20:05
უკრაინის საელჩოს საქართველოში
მთავარი: IHOR DOLHOV
Посол
ტელეფონი: (00995 32) 231 11 61, (00995 32) 231 14 54
ფაქსი: (00995 32) 231 11 81, (00995 32) 231 14 54
ელ: emb_ge@mfa.gov.ua
საიტი: https://georgia.mfa.gov.ua
შენიშვნები:

Facebook: Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში

Twitter: @UKRinGEO