უკრაინი საელჩოს საქართველოში

Kyiv 21:02

გამოსვლები და განცხადებები

თარიღი დან დან

ელჩი

კონტაქტი

ტელეფონი: (00995 32) 231 11 61, (00995 32) 231 14 54
ფაქსი: (00995 32) 231 11 81, (00995 32) 231 14 54
საიტი: georgia.mfa.gov.ua/ka