უკრაინი საელჩოს საქართველოში

Kyiv 19:43

მოთხოვნები ქორწინების რეგისტრაცია უკრაინაში

ქორწინება განაცხადების მუშავდება ადგილობრივი ორგანოების სახელმწიფო რეგისტრაციის სამსახურის უკრაინა.

უცხოელები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ შემდეგი დოკუმენტები:

პასპორტი (ორიგინალი და ასლი დამოწმებული თარგმანი უკრაინულ);
განქორწინების განკარგულებით, სასამართლოს გადაწყვეტილება ქორწინების გაუქმებას ან მეუღლის გარდაცვალების მოწმობა (ეს დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ იმ ადრე ქორწილი).
დოკუმენტები უნდა იყოს ლეგალიზებული (ან აპოსტილით დამოწმებული, თუ ქვეყანაში უცხოელი მოქალაქეობა არის მხარე, 1961 წლის ჰააგის კონვენცია) და თარგმნა უკრაინული.