Посольство України в Грузії

, Київ 17:41

Тарифи консульського збору

Тарифи консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій Посольством України в Грузії

 

                              "ЗАТВЕРДЖУЮ"  

Державний секретар  МЗС України  /підпис/  А.І. Заяць

                               "12" квітня 2017 року

 
 
 
 
ТАРИФИ
консульського збору, що справляється
за вчинення консульських дій
Посольством України в Грузії
 
 
 
№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка
в доларах США в  грузинських ларі
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ
 
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 10 24
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  75 183
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 100 244
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  50 122
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 20 49
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 10 24
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 10 24
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 20 49
 
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
 
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 200 487
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 300 731
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 20 49
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 20 49
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 20 49
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 20 49
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 20 49
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 30 73
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 400 974
10 Видача довідки про належність до громадянства України 15 37
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 25 61
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 100 244
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 300 731
 
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ
 
1 Оформлення транзитної візи (B)*:  
  разової 65 158
  дворазової 65 158
  багаторазової 65 158
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:  
  разової 65 158
  дворазової 65 158
  багаторазової 65 158
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:  
  багаторазової 65 158
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору
 
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про витребування документа 20 49
2 Видача витребуваного документа 40 97
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 80 195
 
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 10 24
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 80 195
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 300 731
4 Видача довідки про засвідчення документа 40 97
 
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
 
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 20 49
2 Реєстрація шлюбу 150 365
3 Реєстрація розірвання шлюбу:    
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 200 487
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 160 390
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 200 487
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 60 146
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 200 487
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 400 974
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 50 122
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 100 244
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 100 244
 
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
 
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:    
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 122 ларі
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 974 ларі
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 49 ларі
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 100 244
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 35 85
- іншим особам 55 134
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:    
- дітям, другому з подружжя, батькам 35 85
- іншим особам 55 134
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"
е) - посвідчення інших довіреностей 35 85
є) посвідчення заповітів 50 122
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  200 487
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100  дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 244 ларі
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 150 365
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 15 37
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 15 37
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 80 195
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)  40 97
 - документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 5 12
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 10 24
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 10 24
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 10 24
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 10 24
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше  25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 61 ларі   і не більше 487 ларі 
14 Прийняття на зберігання документа 15 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 37 ларі за кожен місяць зберігання, що почався
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 37 ларі   і не більше 487 ларі 
16 Вчинення морських протестів 180 438
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 30 73
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 40 97
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 50 122
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  10 24
 
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ
 
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 100 244
 
ІX. ІНШІ ДІЇ
 
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 300 731
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 150 365
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 20 49
       
  Надзвичайний та Повноважний
Посол України в Грузії
(підпис) І.О.Долгов
  Перший секретар
з консульських питань
(підпис) Л.Б.Король
  Спеціаліст (фінансові питання) (підпис) Т.М.Шекера

Наказ Посольства України в Грузії №30  від 14 квітня 2017 року про  введення в дію Тарифів консульського збору та термінів вчинення консульських дій

 ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ГРУЗІЇ

 

Н А К А З

14  червня 2017 р.                          м. Тбілісі                                                № 30

 

Про введення в дію Тарифів консульського

збору та строків вчинення консульських дій  

 

Відповідно до п. 14 Положення про консульський збір України, затвердженого наказом МЗС України № 3 від 05 січня 2011 р. та інших нормативно-правових актів України, що регулюють порядок вчинення консульських дій,

НАКАЗУЮ:

І. Ввести в дію з 16 квітня 2017 р. Тарифи консульського збору, які справляються за вчинення консульських дій в Посольстві України в Грузії,  затверджені Державним секретарем Міністерства закордонних справ України  А.І. Зайцем 12.04.2017 р. (додаються).

 

ІІ. Затвердити такі терміни вчинення консульських дій:

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію:

  • у терміновому порядку - до 5 робочих днів з дня отримання необхідних документів. Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця або особи без громадянства та у строки, що визначаються Посольством України в Грузії;
  • у звичайному порядку - до 10 робочих днів з дня отримання необхідних документів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Зазначений строк може бути продовжено до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок.

 

2. Оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон – у строк до 3 місяців, без урахування строків доставки, з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору.

3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну – вчиняється в день подання необхідних документів та сплати консульського збору. У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів України, зазначений строк продовжується на необхідний для отримання відповіді строк.

4. Нотаріальні дії – вчиняються в день подання необхідних документів та сплати консульського збору.

5. Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

6. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд  заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

З питань розгляду заяв та реєстрації актів цивільного стану керуватися Інструкцією про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженою наказом Міністерства юстиції України та МЗС України 23.05.2001 р. № 32/5/101 (зі змінами), та Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 р. № 96/5.

7. Прийняття на консульський облік: 

  • на тимчасовий консульський облік – протягом 3 робочих днів з дати подання необхідних документів;
  • на постійний консульський облік:

-          у звичайному порядку – протягом 3 робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору;

-         у терміновому порядку – у день подання необхідних документів та сплати консульського збору.

8. Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999 р. № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р. № 2491-III, Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.

ІІІ. Усі консульські дії вчиняти після надання повного комплекту документів, визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявника відповідного консульського збору.

ІV. При вчиненні консульської дії в терміновому порядку або в позаробочий  час  консульський  збір справляти у подвійному розмірі.

V. Ознайомити з цим наказом консульських працівників та спеціаліста з фінансових питань Посольства під розпис.

 Посол                                                                             І.Долгов

 

 

 


Консульський відділ Посольства України в Грузії
Адреса: 0160, м. Тбілісі, р-н Ваке, пр-т І.Чавчавадзе 76г. Переглянути на мапі
Телефон: (00995 32) 231 14 54. Гаряча лінія Посольства України в Грузії – (00 995) 595 08 22 88 (прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України).
Факс: (00995 32) 231 14 54
Ел. пошта: emb_ge@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян і видача документів: понеділок - п’ятниця з 10:30 до 13:30 і з 15:00 до 18:00

Вихідні дні: субота, неділя

В екстренних випадках консульське обслуговування громадян України здійснюється також у неприйомний час

Межі консульського округу:

Грузія

Примітки:

Консульська допомога надається також у будь-який час у випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, при виникненні інших випадків, що загрожують життю чи здоров’ю українських співвітчизників