Посольство України в Грузії

6, Київ 09:09

Тарифи консульського збору

Тарифи консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій Посольством України в Грузії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник Міністра

закордонних справ України – керівник апарату

В.В.Пристайко

«14» червня 2016 року

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

Посольством України в Грузії

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

Дол.

США

Грузинський

ларі

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

10

22

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

75

162

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

100

215

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

108

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

30

65

6

 

-

-

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

10

22

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

10

22

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

20

43

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

200

430

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

300

645

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

20

43

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

20

43

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

20

43

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

20

43

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

20

43

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

30

65

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

400

859

10

Видача довідки про належність до громадянства України

15

33

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

25

54

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

100

215

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

300

645

III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1. Оформлення транзитної візи (B)*:

разової

85

183

дворазової

130

280

багаторазової

200

430

2. Оформлення короткострокової візи (С)*:

разової

85

183

дворазової                                                                              

130

280

багаторазової

200

430

3. Оформлення довгострокової візи (Д)*:

разової

85

183

* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.  

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1. Розгляд заяви про витребування документа

20

43

2. Видача витребуваного документа

40

86

3. Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

80

172

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1. Розгляд заяви про легалізацію документа

10

25

2. Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

80

195

3. Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

300

730

4. Видача довідки про засвідчення документа

40

98

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1. Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

20

43

2. Реєстрація шлюбу

150

323

3. Реєстрація розірвання шлюбу:

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

200

430

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

160

344

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

200

487

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

60

129

4. Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

200

430

5. Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

400

859

6. Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

50

108

7. Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

100

215

8. Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану  (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

100

215

VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

іншим особам

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу,  іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (108 грузинських ларі)

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу,   іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США                          (859 грузинських ларі)

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США (43 грузинських ларі)

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що  не підлягають оцінці

100

215

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження  майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

35

55

 

 

 

76

119

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

35

55

 

 

76

119

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

35

76

є)

посвідчення заповітів

50

108

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

200

430

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США (215  грузинських ларі)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

150

323

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них   (за сторінку)

15

33

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

15

33

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

80

172

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу  (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

 

40

5

 

86

11

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

10

22

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

10

22

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

10

22

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

10

22

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (54 грузинських ларі) і не більше 200 дол. США     (430 грузинських ларі)

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США   (33 грузинських ларі) за кожен місяць зберігання, що почався  

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США  (33 грузинських ларі) і не більше 200 дол. США (430 грузинських ларі)

16

Вчинення морських протестів

180

387

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

30

65

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

40

86

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані із виїздом на місце вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

50

108

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

22

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

100

215

 

IX. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

300

645

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

323

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

20

43

Наказ Посольства України в Грузії №30  від 22 червня 2016 року про  введення в дію Тарифів консульського збору та термінів вчинення консульських дій

 ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В ГРУЗІЇ

 

Н А К А З

22  червня 2016 р.                          м. Тбілісі                                                № 30

 

Про введення в дію Тарифів консульського

збору та строків вчинення консульських дій  

 

Відповідно до п. 14 Положення про консульський збір України, затвердженого наказом МЗС України № 3 від 05 січня 2011 р.; наказу МЗС України «Про затвердження Інструкції про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» від 26.07.2011 р. № 196; постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення» від 07.05.2014 р. № 152 (зі змінами), а також положень інших нормативно-правових актів України, що регулюють порядок вчинення консульських дій,

НАКАЗУЮ:

І. Ввести в дію з 23 червня 2016 р. Тарифи консульського збору, які справляються за вчинення консульських дій в Посольстві України в Грузії,  затверджені Заступником Міністра  закордонних справ України – керівником апарату В.В.Пристайком 14.06.2016 р. (додаються).

ІІ. Затвердити такі терміни вчинення консульських дій:

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію:

  • у звичайному порядку – 15 календарних днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до 30 календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів;
  • у терміновому порядку – до 5 календарних днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця/особи без громадянства та у разі наявності такої можливості.

2. Оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон – у строк до 3 місяців, без урахування строків доставки, з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору.

3. Продовження строку дії паспорту громадянина України для виїзду за кордон:

  • у звичайному порядку – 10 робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору;
  • у терміновому порядку – до 3 робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів України, зазначені строки продовжуються на необхідний для отримання відповіді строк, але не більше ніж на 1 місяць.

4. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну – вчиняється в день подання необхідних документів та сплати консульського збору. У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів України, зазначений строк продовжується на необхідний для отримання відповіді строк.

5. Нотаріальні дії – вчиняються в день подання необхідних документів та сплати консульського збору.

6. Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

7. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд  заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

З питань розгляду заяв та реєстрації актів цивільного стану керуватися Інструкцією про порядок реєстрації актів цивільного станув дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженою наказом Міністерства юстиції України та МЗС України 23.05.2001 р. № 32/5/101 (зі змінами), та Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 р. № 96/5.

9. Прийняття на консульський облік: 

  • на тимчасовий консульський облік – протягом 3 робочих днів з дати подання необхідних документів;
  • на постійний консульський облік:

-          у звичайному порядку – протягом 3 робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору;

-         у терміновому порядку – у день подання необхідних документів та сплати консульського збору.

10. Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999 р. № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р. № 2491-III, Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215.

ІІІ. Усі консульські дії вчиняти після надання повного комплекту документів, визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявника відповідного консульського збору.

ІV. При вчиненні консульської дії в терміновому порядку або в позаробочий  час  консульський  збір справляти у подвійному розмірі.

V. Ознайомити з цим наказом консульських працівників та спеціаліста з фінансових питань Посольства під розпис.

VІ. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Тимчасовий повірений                 /підпис/                                         Г.П.Назаров

 

 


Консульський відділ Посольства України в Грузії
Адреса: 0160, м. Тбілісі, р-н Ваке, пр-т І.Чавчавадзе 76г. Переглянути на мапі
Телефон: (00995 32) 231 14 54. Гаряча лінія Посольства України в Грузії – (00 995) 595 08 22 88 (прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України).
Факс: (00995 32) 231 14 54
Ел. пошта: emb_ge@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян і видача документів: понеділок - п’ятниця з 10:30 до 13:30 і з 15:00 до 18:00

Вихідні дні: субота, неділя

В екстренних випадках консульське обслуговування громадян України здійснюється також у неприйомний час

Межі консульського округу:

Грузія

Примітки:

Консульська допомога надається також у будь-який час у випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, при виникненні інших випадків, що загрожують життю чи здоров’ю українських співвітчизників